Informacja dotycząca termomodernizacji w Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego w Łyszkowicach

 

W 2015r. zakończono zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Pawilonu Męskiego oddział IV w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach”. Zadanie było realizowane na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej pomiędzy Powiatem Proszowickim – Domem Pomocy Społecznej w Łyszkowicach a Spółdzielnią Rzemieślniczą 28-100 Busko Zdrój, ul. Partyzantów 22.

Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12,

koszt zadania: 137 001,30 zł

kwota dotacji: 45.591,75 zł

środki własne: 91 409,55 zł

Termin realizacji zadania od 24.08.2015r. - 15.11.2015r.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadania wymieniono w dwóch klatkach schodowych Budynku Męskiego oddział IV, stolarkę okienną i zewnętrzną stolarkę drzwiową na stolarkę aluminiową o odporności ogniowej EI 60. Koszt zadania wyniósł 101 663,11 zł. - zadanie finansowane ze środków własnych.Zobacz także
Zamówienia i Przetargi
Kontakt
tel: 12 386 95 25
fax: 12 386 90 04
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza
© 2020 DPS Łyszkowice