Służba socjalna

Informacja dotycząca zrealizowanego zadania współfinansowanego ze środków PFRON

W Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach zrealizowane zostało zadanie pn.

Dobudowa klatki schodowej, windy wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynku mieszkalno-terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach"

 

Zadanie współfinansowane zostało ze środków:


- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dofinansowanie ze Środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego: 199.296,12zł


Dobudowa klatki schodowej, szybu windowego, zakup i montaż urządzenia dźwigowego dla osób z niepełnosprawnościami do budynku mieszkalno-terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego w Łyszkowicach na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 445/2019 z dnia 17 grudnia 2019"

- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
- Powiatu Proszowickiego

 

Całkowita wartość 436.357,33zł

 

 

Zadanie realizowane było w okresie od 14.05.2021r. do 30.11.2021r.