Służba socjalna

Informacja o zrealizowanym zadaniu w DPS Łyszkowice

W Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego zostało zrealizowane zadanie

pn."Przebudowa budynków portierni i mieszkalno-terapeutycznego wDomu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach wzakresie: przebudowy kotłowni i wymiennikowni, instalacji elektrycznej,wodnej, centralnego ogrzewania, instalacji solarnej, budowy instalacjigazowej"

 

 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków:
- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
- Powiatu Proszowickiego

 

Roboty zostały zakończone lecz w dalszym ciągu trwa ich rozliczenie.

 

Umowa na realizację zadana opiewała na kwotę brutto: 683.849,33zł

 

Przedmiot umowy obejmował:

1. w budynku portierni:

  • przebudowę pomieszczeń wewnętrznych na potrzeby kotłowni i wymiennikowni

  • przebudowę instalacji wody, CWU, CO, instalacji elektrycznej, odgromowej

  • budowę instalacji gazu

2. w budynku Mieszkalno-Terapeutycznym:

  • przebudowę instalacji CO, CWU

  • budowę hydroforni w piwnicy

  • przebudowę instalacji elektrycznej zasilania hydroforni

  • przebudowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

  • budowę instalacji solarnej.