Służba socjalna

Podsumowanie 2014r. w zakresie poprawy warunków w DPS

Rok 2014 przyniósł możliwość doposażenia pokoi mieszkalnych w nowe meble, w tym specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne, poprawiające zarówno komfort wypoczynku dla osób z dysfunkcjiami, jak również usprawniające pielęgnację i opiekę personelowi nad nimi mieszkańcami DPS. 

Doposażono także ostatni już oddział w zestawy specjalistycznych pojemników termoizolacyjnych do przwożenia posiłków dla mieszkańców spożywających je w świetlicach oddziałowych.

Przeprowadzono również remont oddziału V dla kobiet. Wyremontowano pokoje mieszkalne oraz łazienki, które dostosowano do wymaganych standardów DPS. W korytarzu oddziału zamontowano wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30 - w ten sposób wydzielono strefę przeciwpożarową oraz skrócono drogę ewakuacyjną. Cały oddział został doposażony w nowe meble.