Termomodernizacja 2013 i 2014r.

 

W lipcu 2013r. W DPS Łyszkowice rozpoczęto realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu żeńskiego w Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach - docieplenie ścian zewnętrznych i izolacji fundamentów i stropu pod oranżerią". Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach działań wspierających oszczędność energii. Dotacja którą otrzymał DPS to kwota rzędu 105.644,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 264.112,00 zł. Umowa na realizację ww. zadania została podpisana 05.08.2013r. Z firmą wyłonioną w ramach przetargu. Prace zakończono jesienią 2013r.

 

Kolejnym zadaniem zaplanowanym i zrealizowanym w 2014r. w ramach programu oszczędności energii, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie było zadanie pn. Termomodernizacja budynków: mieszkalno - terapeutycznego i mieszkalnego oddział VI w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach ". Dzięki temu dokonano termomodernizacji dwóch kolejnych budynków DPS. Umowę z firmą wyłonioną w ramach przetargu podpisano 29 lipca 2014r. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 267.815,00 zł, w tym kwota dotacji 107.126,00 zl. Realizację zadania zakończono jesienią 2014r.

 

 Zobacz także
Zamówienia i Przetargi
Kontakt
tel: 12 386 95 25
fax: 12 386 90 04
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza
© 2020 DPS Łyszkowice