Zawody sportowe w DPS – Łyszkowice

21 czerwca 2018r odbyły się nasze wewnętrzne rozgrywki sportowe pomiędzy mieszkańcami Domu, a uczestnikami WTZ przy naszym DPS-ie. Zawody odbyły się na boisku sportowym na terenie Domu. Walka była zawzięta wśród wszystkich zawodników, a uczestniczyli oni w następujących konkurencjach : rzut piłką do kosza, rzuty woreczkami do celu, tenis stołowy, boccia dla osób na wózkach, bieg z przechodzeniem przez szarfę. Rozgrywką zespołową było przeciąganie liny, w tym również pomiędzy pracownikami DPS a WTZ. Pracownicy walczyli o puchar Dyrektora. Każdy z zawodników otrzymał dyplom z gratulacjami, oraz słodkim załącznikiem.

 Zobacz także
Zamówienia i Przetargi
Kontakt
tel: 12 386 95 25
fax: 12 386 90 04
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza
© 2020 DPS Łyszkowice