Historia

1 sierpnia 1980r. na stanowisko dyrektora powołany został p. Paweł Główczewski. W czasie tym Dom zamieszkuje 130 psychicznie chorych mieszkańców, ok. 40 osób jest obłożnie chorych, wymagających całodobowej opieki i opieki higienicznej. Mimo to w placówce zatrudnionych jest wówczas zaledwie 27 pracowników.


       Na przekór kryzysowym kłopotom lata 1981 - 1983 przyniosły gruntowne uporządkowanie gospodarczo - techniczne. Na jubileusz XXX - lecia Domu przekazano nowy, powiększony oddział dla mężczyzn, nowoczesny i funkcjonalny zespół magazynów i budynek do prowadzenia działalności socjalno - terapeutycznej. W wyniku przebudowy, rozbudowy i modernizacji zdołano powiększyć stan miejsc do 140 łóżek. W zakresie prac zewnętrznych wybudowano oczyszczalnię ścieków. Przy pomocy władz lokalnych wyasfaltowano drogi wewnętrzne. W 1986 r. wyremontowano kuchnię oraz uzyskano całodobowe połączenie telefoniczne.
       4 czerwca 1984 r. biskup kielecki Piotr Skucha w Kronice Domu napisał: "Jestem niezmiernie wdzięczny, że mogłem widzieć wielkie dzieło pomocy człowiekowi".
       5 lipca 1990 r. Domowi Pomocy Społecznej nadano imię Adama Chmielowskiego oraz przekazano popiersie patrona wykonane przez prof. Antoniego Hajdeckiego - Prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Popiersie owo po dziś dzień stoi obok dworku.
       5 października 1990 r. Sąd zatwierdził własność nieruchomości na rzecz Domu Pomocy Społecznej, została założona księga wieczysta nr KW - 10397
       Dnia 1 lipca 1991 r. na stanowisko dyrektora powołana została p. mgr Barbara Zięba.
W związku z przemianami jakie nastąpiły w pomocy społecznej zweryfikowana została koncepcja działalności Domu i plan jego infrastruktury.

       6 czerwca 1992 r. obchodzono 40-lecie Domu. W 1993 r. oddano do użytku nowoczesny budynek gospodarczy. W 1993 r. część budynku głównego zamieniono na nowoczesną rehabilitację - która stanowi wizytówkę naszego domu. W 1996 r. po kolejnej przebudowie i adaptacji, budynek męski zmienił swój charakter ze szpitalnego na domowy, przystosowany do pracy w małych grupach z sypialniami, pokojami dziennymi i kuchenkami oddziałowymi. Pamiątki i dekoracje wykonane własnoręcznie przez mieszkańców stanowią elementy dekoracji pokoi.
       Kolejne lata to: 1997 r. - generalny remont oddziału II damskiego, 1999 r. otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiska, 2001 r. - remont oddziału I damskiego.


       Od 12 grudnia 2006 roku do czerwca 2011roku funkcję dyrektora DPS pełnił Pan mgr Bogusław Nowak.

 

       W chwili obecnej funkcję Dyrektora pełni Pani mgr Barbara Chmurzyńska.

 

       Dużo zmieniło się w Domu. Nowa polityka Dyrektora DPS, dążenie do angażowania personelu z odpowiednim przygotowaniem, wykształceniem, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych zmienia podejście personelu do realizowanych na rzecz niepełnosprawnych obowiązków.

       W związku z osiągnięciem standaryzacji w zakresie funkcjonowania Domu, powstały nowe oddziały, co umożliwiło rozgęszczenie mieszkańców.

 Zobacz także
Zamówienia i Przetargi
Kontakt
tel: 12 386 95 25
fax: 12 386 90 04
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza
© 2020 DPS Łyszkowice