Historia

1 sierpnia 1980r. na stanowisko dyrektora powołany został p. Paweł Główczewski. W czasie tym Dom zamieszkuje 130 psychicznie chorych mieszkańców, ok. 40 osób jest obłożnie chorych, wymagających całodobowej opieki i opieki higienicznej. Mimo to w placówce zatrudnionych jest wówczas zaledwie 27 pracowników.


       Na przekór kryzysowym kłopotom lata 1981 - 1983 przyniosły gruntowne uporządkowanie gospodarczo - techniczne. Na jubileusz XXX - lecia Domu przekazano nowy, powiększony oddział dla mężczyzn, nowoczesny i funkcjonalny zespół magazynów i budynek do prowadzenia działalności socjalno - terapeutycznej. W wyniku przebudowy, rozbudowy i modernizacji zdołano powiększyć stan miejsc do 140 łóżek. W zakresie prac zewnętrznych wybudowano oczyszczalnię ścieków. Przy pomocy władz lokalnych wyasfaltowano drogi wewnętrzne. W 1986 r. wyremontowano kuchnię oraz uzyskano całodobowe połączenie telefoniczne.
       4 czerwca 1984 r. biskup kielecki Piotr Skucha w Kronice Domu napisał: "Jestem niezmiernie wdzięczny, że mogłem widzieć wielkie dzieło pomocy człowiekowi".
       5 lipca 1990 r. Domowi Pomocy Społecznej nadano imię Adama Chmielowskiego oraz przekazano popiersie patrona wykonane przez prof. Antoniego Hajdeckiego - Prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Popiersie owo po dziś dzień stoi obok dworku.
       5 października 1990 r. Sąd zatwierdził własność nieruchomości na rzecz Domu Pomocy Społecznej, została założona księga wieczysta nr KW - 10397
       Dnia 1 lipca 1991 r. na stanowisko dyrektora powołana została p. mgr Barbara Zięba.
W związku z przemianami jakie nastąpiły w pomocy społecznej zweryfikowana została koncepcja działalności Domu i plan jego infrastruktury.

       6 czerwca 1992 r. obchodzono 40-lecie Domu. W 1993 r. oddano do użytku nowoczesny budynek gospodarczy. W 1993 r. część budynku głównego zamieniono na nowoczesną rehabilitację - która stanowi wizytówkę naszego domu. W 1996 r. po kolejnej przebudowie i adaptacji, budynek męski zmienił swój charakter ze szpitalnego na domowy, przystosowany do pracy w małych grupach z sypialniami, pokojami dziennymi i kuchenkami oddziałowymi. Pamiątki i dekoracje wykonane własnoręcznie przez mieszkańców stanowią elementy dekoracji pokoi.
       Kolejne lata to: 1997 r. - generalny remont oddziału II damskiego, 1999 r. otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiska, 2001 r. - remont oddziału I damskiego.


       Od 12 grudnia 2006 roku do czerwca 2011roku funkcję dyrektora DPS pełnił Pan mgr Bogusław Nowak.

 

      Od 2011 roku do 16 listopada 2020r. funkcję dyrektora DPS pełniła Pani mgr Barbara Chmurzyńska.

 

            Dużo zmieniło się w Domu. Nowa polityka Dyrektora DPS, dążenie do angażowania personelu z odpowiednim przygotowaniem, wykształceniem, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych zmienia podejście personelu do realizowanych na rzecz niepełnosprawnych obowiązków.

       W związku z osiągnięciem standaryzacji w zakresie funkcjonowania Domu, powstały nowe oddziały, co umożliwiło rozgęszczenie mieszkańców.

 

 

       Od 17 listopada 2020r, funkcję Dyrektora pełni Pani mgr Agnieszka Trela.Zobacz także
Zamówienia i Przetargi
Kontakt
tel: 12 386 95 25
fax: 12 386 90 04
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza
© 2021 DPS Łyszkowice