Służba socjalna

Terapia i rehabilitacja

Rok 1999 przyniósł otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zlokalizowane zostały one na dawnym budynku terapeutyczno - socjalnym.

Terapia zajęciowa dla mieszkańców DPS organizowana jest zarówno przez instruktorów – terapeutów (głównie z zakresie arteterapii, muzykoterapii, terapii manualnej, ruchowej ),

oraz przez opiekunów – pracowników pierwszego kontaktu w świetlicach oddziałowych.

Wszyscy mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych, a odpowiednio dobrane wpływają usprawniająco i uspokajająco.

Obecnie mieszkańcy uczestniczą w zajęciach m.in.

  • grupy teatralnej – przygotowują okolicznościowe występy i spektakle teatralne zarówno dla publiczności własnej : koleżanek i kolegów, oraz pracowników DPS, jak też występują w zaprzyjaźnionych szkołach, Domach Pomocy Społecznej, czy imprezach społeczności lokalnej, np. dożynkach

  • robótki ręczne – mieszkanki dziergają sweterki, czapki, serwetki, zarówno dla siebie, jak też dla koleżanek z DPS – u, czy swoich bliskich

  • zajęcia plastyczne – własnoręcznie wykonane rysunki, wyklejanki czy ozdoby świąteczne, stanowią dekorację pokoi mieszkalnych i świetlic, a kartki świąteczne wykonane po okiem instruktora mieszkańcy wysyłają z życzeniami do swoich bliskich

  • mini fitnes – zajęcia ruchowe dostosowane do możliwości indywidualnych mieszkańców obejmują 2 grupy ćwiczeniowe, w tym krótsze czasowo i łagodniejsze dla osób mniej sprawnych, oraz dłuższe i bardziej intensywne dla sprawniejszych i chętnych do poprawienia kondycji fizycznej

  • gry, zabawy ruchowe i myślowe – codziennie istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach usprawniających sferę psychofizyczną mieszkańców

  • muzykoterapia – zajęcia wokalno – muzyczne, zarówno dla osób bardziej zaangażowanych – uczestnictwo czynne, jak też dla osób niesprawnych, w tym leżących, lub mniej sprawnych intelektualnie, dla których słuchanie muzyki i śpiewu jest formą nie tylko rozrywki i relaksu, ale przede wszystkim bodźcem pozytywnie stymulującym poziom zdrowia psychicznego

  • film, tenis stołowy, itp. - mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w innych zajęciach w zależności od zainteresowań i możliwości percepcyjnych, czy ruchowych

W ramach rehabilitacji społecznej mieszkańców, oprócz zorganizowanych form aktywności

(np. staże) funkcjonuje rozbudowana forma ergoterapii, mająca na celu zarówno włączenie jednostek w grupę społecznościową – praca na rzecz innych niepełnosprawnych, jak też możliwość rozwoju, bądź utrzymania samoobsługi, często nawet w podstawowym zakresie.

W zależności od poziomu możliwości psychofizycznych mieszkańców zachęcani są oni zarówno do czynności porządkowych, jak też innych drobnych prac pomocniczych (nakrywanie do stołu, przenoszenie prania, składanie koców, wynoszenie śmieci, pomoc w kuchni, pralni, szklarni).

Niektórzy mieszkańcy specjalizują się wręcz w wykonywaniu pewnych zajęć, jak np. zanoszenie korespondencji na pocztę – funkcja listonosza, czy obsługa bramy wjazdowej – funkcja portiera, co sprawia im ogromną satysfakcję.

Wszyscy doceniani są za swój wkład pracy i chęć pomocy, a forma nagradzania uzgadniana jest wspólnie z nimi na comiesięcznych spotkaniach społecznościowych.

 

Niezależnie od prowadzonych zajęć terapeutycznych, organizowane są zajęcia psychoterapeutyczne, głównie indywidualne, organizowane i prowadzone przez psychologa.

Są to m.in. rozmowy psychoedukacyjne, terapeutyczne, czy wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych.

Mieszkańcy wymagający stymulacji bodźcami wyciszającymi bądź pobudzającymi mogą korzystać z Sali Doświadczeń Świata (pokoju Snoezelen), specjalnie wyodrębnionego pomieszczenia wyposażonego w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.

Zajęcia w Sali Doświadczeń Świata skierowane są do osób z różnego rodzaju deficytami, m.in. chorobą psychiczną, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, upośledzeniem umysłowym, czy demencją.

 

Opieka medyczno - rehabilitacyjna

 

Istotną i bardzo ważną rolę w utrzymaniu pożądanej sprawności fizycznej mieszkańców spełnia dział medyczno - rehabilitacyjny. 

Jego pracą kieruje Starsza Pielęgniarka Koordynator, odpowiadająca przed Dyrektorem Domu za realizację zadań działu.

W dziale wyróżnia się następujące stnaowiska pracy:

  • Pielęgniarki
  • Rehabilitant
  • Masażysta

 

Stan sdrowia, sprawnoś, kondycja mieszkańców są pod stałą kontrolą specjalistyczną. Mieszkańcy mają zapewnioną stałą opiekę medyczno - pielęgniarską oraz usługi rehabilitacyjne w ramach których wykonuje się m.in. gimnastykę usprawniającą i korekcyjną, hydroterapię, kinezyterapię, elektroterapię, światłolecznictwo, magnoterapię, masaże.