13-06-2017 "DZIEŃ SPEŁNIONYCH MARZEŃ"

 

Spotkanie integracyjne „XVI Dzień Spełnionych Marzeń" to dzień szczególny, który ma na celu przypominać społeczeństwu, że niepełnosprawni są  jego integralną częścią. Święto to umożliwia spotkanie większej grupie osób, wymianę poglądów, rozmowę o swoich radościach ale także problemach.

 

Uczestnikami naszej imprezy byli nasi podopieczni, osoby niepełnosprawne z innych placówek, jak również opiekunowie osób niepełnosprawnych, członkowie ich rodzin, dzieci i młodzież ze Szkół z Gminy Koniusza , dzieci ze środowiska lokalnego, członkowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Mieczysława Godlewskiego, oraz Danuta Balcer - wokalistka promująca muzykę o charakterze biesiadnym, która rozśpiewała i roztańczyła wszystkich.

 

Zadanie realizowane było z inicjatywy organizacji pozarządowych działających przy naszym Domu: Fundacji, Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" , oraz WTZ. Pomocą służyli jak zwykle wolontariusze z Zespołu Szkół z Piotrkowic Małych, a także pracownicy DPS i WTZ w Łyszkowicach.

 

Impreza integracyjna mogła być zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, oraz dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców.

 Zobacz także
Zamówienia i Przetargi
Kontakt
tel: 12 386 95 25
fax: 12 386 90 04
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza
© 2020 DPS Łyszkowice