Służba socjalna

OGŁOSZENIE

Jesteś w: Aktualności OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach 64, 32-104 Koniusza

zatrudni: pielęgniarkę1. Wymagania formalne na stanowisku pielęgniarki

- wykształcenie minimum średnie medyczne.

- prawo wykonywania zawodu

2. Praca w równoważnym systemie czasu pracy: 7.00-19.00 , 19.00 – 7.00.

3. Miejscewykonywaniapracy :DomPomocySpołecznej im.AdamaChmielowskiegow Łyszkowicach 64.

4. Praca na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Dokumenty (list motywacyjny, CV) należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach 64, 32-104 Koniusza lub naemail:kadrylyszkowice@interia.pl