Wyprawa duchowa

 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach wzięli udział, w wyprawie duchowej do sanktuarium Maryjnego w Częstochowie, dnia 21 września 2015 roku.

 

Jasna Góra – sanktuarium, zespół klasztorny zakonu w Częstochowie, położony na wzgórzu Jasna Góra którego nazwa pochodzi od nazwy klasztoru. Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu Maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej , oraz zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę pomników historii. Dwa lata później na Jasną Górę sprowadzono z Rusi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus który według legendy namalował św. Łukasz Ewangelista na desce stołu, na którym jadła rodzina Jezusa.

Mieszkańcy DPS czynnie uczestniczyli we mszy św. i podziwiali kultury dziedzictwa narodowego. Z wielkim entuzjazmem i zachwytem zwiedzili min. „ Kaplicę Cudownego Obrazu”, obiekty muzealne, „ Wieżę” z której rozpościera się piękna panorama miasta , a przede wszystkim można było zobaczyć z góry jasnogórską twierdzę . Z”pomników i rzeźb” zwiedzili Drogę krzyżową i Pomnik Jana Pawła II.

Uczestnicy wycieczki długo będą pamiętać że Jasna Góra jest symbolem dla Polski, historycznym miejscem, które przypomina o ważnych dziejach naszego narodu, a także o szczególnym połączeniu kościoła, Boga i państwa.Zobacz także
Zamówienia i Przetargi
Kontakt
tel: 12 386 95 25
fax: 12 386 90 04
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza
© 2020 DPS Łyszkowice